Vi vill komma bland de bästa estniska företagen inom vår bransch och även bli en seriös aktör på andra marknader i regionen (Finland, Sverige, Danmark osv.) genom ständig utveckling och samlande av kunskaper och erfarenhet.
Vår fördel är flexibel organisering av tillverkningsprocesserna vilket möjliggör att uppfylla kundernas olika önskemål och behov. Vid kommunikation med kunder sätter vi värde på individuella kontakter som försäkrar ett effektivt och långvarigt samarbete.