Värden av Rapla Metall OÜ är:

  • Pålitlighet - ärlighet och öppenhet; vi arbetar transparent och håller våra löften;
  • Hänsyn - till kunderna, samarbetspartners och anställda som är vår mest värdefulla resurs;
  • Utveckling - baseras på långvarigt tillägnande av kunskaper, erfarenhet och färdigheter samt kontinuitet; vi lär oss ständigt nya saker och arbetar professionellt.
  • Vår styrka - vår erfarenhet och olika specialisters bidrag till företagets utveckling.
  • Innovativ verksamhet - vi är öppna för nya idéer och samarbetsmöjligheter.