Företagets mission är att utveckla tillverkningsverksamhet och produktutveckling i Estland för såväl den inhemska marknaden som utländska marknader samt att öka företagets värde genom detta. Att tillhandahålla sina kunder funktionella, moderna och innovativa produkter och tekniska lösningar.