Vi tillverkar avfallskomprimatorer avsedda för affärer, köpcentra och avfallsstationer för komprimering av förpackningsmaterial. Avfallskomprimatorer är tillgängliga med olika hydraulisk effekt: 16 ton, 35 ton och 53 ton. Modellnamnen motsvarar effekten: Packer 16, Packer 35, Packer 53.

Komprimatorn möjliggör att pressa pappers-/pappavfall och plastfolie-/plastavfall. Avfallet pressas i presskammaren till en kub som får plats på en EUR-pall och är högst 1200 mm hög. Det pressade paketets vikt varierar alltefter komprimatorns effekt: antingen 120-300 kg (Packer 16), 300-450 kg (Packer 35) eller 400-550 kg (Packer 53)

Avfallskomprimatorn möjliggör att spara transportkostnader och förvaringsyta för förpackningsavfall. En ytterligare fördel är att avfallet sorteras direkt vid pressning i komprimatorn, plastfolie och papper komprimeras inte tillsammans.