Rapla Metall OÜ väärtused on:

  • Usaldusväärsus - ausus ja avatus, oleme läbipaistvad ja teeme seda, mida oleme lubanud;
  • Hoolivus - klientide, koostööpartnerite, keskkonna ja oma töötajate suhtes, kes on meie kõige kallihinnalisem vara;
  • Areng - põhineb pikaajalistel teadmistel, kogemustel, oskustel ja järjepidavusel, oleme õppimisvõimelised ja professionaalsed;
  • Tugevus - kogemused ning erinevate spetsialistide kaasamine ettevõtte arengusse;
  • Innovatiivsus - oleme avatud uutele ideedele ja koostöövõimalustele.